<?php echo $nadpis;?> - <?php echo OBR; ?>

POŠTA OZNAM

25.11.2021

Vedúca pošty oznamuje občanom, že dnes 25.11.2021 bude pošta otvorená len do 10:00 h.

BVS- odpisovanie stavu vodomerov

23.11.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že ich poverení pracovníci budú od 24.11.2021 odpisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby zanechali stav vodomeru na viditeľnom mieste.

Obec Vysoká pri Morave obsluhujú linky 225 a 250. Od 15.11.2021 sa na týchto linkách nerealizovala žiadna zmena cestovných poriadkov, nanajvýš v rozsahu minimálnych úprav. Veľké zmeny je potrebné očakávať od 12.12.2021. Najneskôr 10 dní pred začiatkom ich platnosti však budú zverejnené na  stránke.

https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/

Viac

Oznam !

08.11.2021

Dňa 10.11.2021 /streda / od 11.00 hod.

budú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Oresný úrad Malacky a Katastrálny úrad Malacky

z technických príčin zatvorené,

Výzva - ZSE

05.11.2021
Viac