OZNAM - STAVEBNÝ ÚRAD

05.09.2023

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude v mesiaci september 2023 z technických príčin zatvorený.

Oznamujeme fanúšikom OFK Vysoká pri Morave, že klub má svoju facebookovú stránku, kde si nájdete všetky potrebné informácie o činnosti klubu, pripravovaných zápasoch a výsledkoch.

Viac

Pomôžme zachrániť kultúrnu pamiatku - zbierka na opravu kostola

04.08.2023

Milí spoluobčania, radi by sme Vás oboznámili s iniciatívou za záchranu dominanty Vysokej pri Morave a súčasne národnej kultúrnej pamiatky - nášho kostola.

Na začiatku bola snaha farníkov zhodnotiť stav kostola a pomenovať nevyhnutné práce potrebné na skrášlenie kostola a k zabráneniu škôd spôsobených vlhkosťou.Po spoločnej obhliadke bolo zistené, že je potrebné predovšetkým vyriešiť opravu omietok vrátane náteru stien a sanáciu zavlhnutého obvodového muriva.

Na základe týchto zistení požiadal pán farár Krúpa (ako správca farnosti) Krajský pamiatkový úrad o povolenie na úpravy a získal rozhodnutia, ktoré nám občanom umožňujú začať s prácami na oprave kostola. 

Aby sme mohli začať s realizáciou záchrany a opravy, je potrebné usporiadať finančnú zbierku, ktorá by pokryla nevyhnutné opravy. Každý, kto by mal záujem prispieť, môže tak urobiť vložením príspevku do kasičky, na to určenej, hneď pri vchode do kostola, alebo osobným odovzdaním pani Terke Bukovskej a pani Evičke Luptáčikovej

alebo zaslaním finančnej čiastky na č. účtu : SK3965000000000097147577

Každý príspevok bude samozrejme riadne zaevidovaný rovnako, ako všetky náklady a výdavky. Evidencia bude prístupná všetkým k nahliadnutiu a zároveň Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom obecnej informačnej tabule, farskej informačnej tabule a na webovej stránke obce v časti „kostol“.

My občania našej dediny sme úzko prepojení s našim chrámom a prežívame v ňom mnohé významné chvíle nášho života. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zachrániť dominantu našej obce a zveľadením kostola prispieť k záchrane tejto kultúrnej pamiatky pre nás a budúce generácie našich farníkov a spoluobčanov.

ĎAKUJEME