MUDr .Božena Chmelová - oznam

25.11.2022

MUDr. Božena Chmelová oznamuje svojim pacientom, že od 28.11. 2022 - 6.12. 2022 nebude ordinovať. Sestrička  bude v ambulancii v čase od 7:00 h. - 12:00 h. Zastupovať ju bude MUDr. Jenisová počas jej ordinačných hodín.

<?php echo $nadpis;?> - <?php echo OBR; ?>
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave prijme do pracovného pomeru nepedagogického zamestnanca na pozíciu vedúci/a školskej jedálne s nástupom od 2.1.2023. Bližšie informácie budú poskytnuté v základnej škole denne od 7:00 do 15:00 hod, na tel. čísle 0911247934 alebo sú zverejnené na internetovej stránke školy a obce - viď príloha. 
 
Viac

Opisovanie stavu vodomerov BVS, a.s.

18.11.2022

Pracovníci BVS, a.s. oznamujú občanom, že začínajú opisovať stavy vodomerov. ŽIadame občanov, ktorí nemajú dostupný vodomer, aby jeho stav opísali a vyvesili na viditeľné miesto.