Referendum 2023

NázovDátum
Informácia pre voličapdf 09.11.2022
Rozhodnutie 362/2022 o vyhlásení referendapdf 09.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny
Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňujeme  elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: krskova@vysokaprimorave.sk
pdfpdf11.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do okrskovej komisiepdf11.11.2022
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre referendum 2023pdf11.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadostí o prenosnú schránkupdf 09.01.2023
Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazupdf 08.12.2022
Žiadosť o zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličovpdf 13.01.2023

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

NázovDátum
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 13.06.2022
Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajovpdf 13.06.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre prípad elektronického doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisiepdf 05.08.2022
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BSKpdf 05.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho krajapdf 05.10.2022
INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K ŠPECIÁLNEMU SPÔSOBU HLASOVANIA
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania sa podáva výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie p. A. Krškovej do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny. Telefónne číslo: 0910 727 692
pdf24.10.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

NázovDátum
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 13.06.2022
Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajovpdf 13.06.2022
Uznesenie č. 346/40/3/2022 o určení volebného obvodu, volebných okrskov a počtu poslancov v obci Vysoká pri Moravepdf 07.07.2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisiepdf 07.07.2022
Oznámenie počtu obyvateľovpdf 07.07.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre prípad elektronického doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisiepdf 14.07.2022
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obcepdf 08.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstvapdf 08.09.2022
INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K ŠPECIÁLNEMU SPÔSOBU HLASOVANIA
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania sa podáva výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie p. A. Krškovej do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny. Telefónne číslo: 0910 727 692
pdf24.10.2022
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB STAROSTU OBCEpdf29.10.2022

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

NázovDátum
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republikypdf 09.06.2023
Informácie pre voličapdf 09.06.2023
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023pdf 22.06.2023
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu + Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazupdfpdf27.07.2023
Ako postupovať pri podaní žiadosti o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky pred voľbami a v deň konania voliebpdf 20.09.2023