Hlavná 196,
900 66 Vysoká pri Morave

  • +421 2 65967 120
  • +421 2 65967 121
  • obecnyurad@vysokaprimorave.sk
  • www.vysokaprimorave.sk